O autorze
Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, doktorka nauk prawnych, radczyni prawna, legislatorka. Od 1999 roku angażuje się w działania na rzecz praw człowieka. Od 2002 pracuje w administracji publicznej.

Zamiast solidarności, równości i inkluzywności mamy podziały i wykluczenie

dr Sylwia Spurek
dr Sylwia Spurek Karolina Harz
Już jutro, 12 października odbędzie się w Lublinie Forum Antydyskryminacyjne organizowane przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Planując drugie już Forum nie przypuszczaliśmy, że miejsce i czas tego wydarzenia będą tak szczególne.

Pierwsze Forum Antydyskryminacyjne odbyło się przed wakacjami, w Gdańsku. Organizując to wydarzenie chcieliśmy stworzyć dla ngosów i grup nieformalnych, podejmujących działania na rzecz równego traktowania w regionie, okazję do zapoznania się z działaniami Rzecznika Praw Obywatelskich jako niezależnego organu do spraw równego traktowania. Co ważne, Forum Antydyskryminacyjne to także przestrzeń wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy samymi ngosami, aktywistami i aktywistkami.

Wybierając na początku roku miejsce i datę Forum Antydyskryminacyjnego w Lublinie nie wiedzieliśmy, że za kilka miesięcy grupa aktywistów i aktywistek podejmie działania w celu organizacji w Lublinie po raz pierwszy Marszu Równości. Marsz został zaplanowany na sobotę 13 października, a Rzecznik Praw Obywatelskich objął swoim patronatem debaty organizowane po Marszu. W jednej z nich zresztą miałam wziąć udział. Ale w środę Prezydent Lublina wydał decyzję zakazującą Marszu.

Od decyzji Prezydenta Miasta odwołali się organizatorzy. Rzecznik Praw Obywatelskich, dr Adam Bodnar, przyłączył się do tej sprawy. Dlaczego? Bo jednym z podstawowych praw i wolności człowieka jest wolność zgromadzeń. A podstawowym obowiązkiem władzy publicznej związanym z tą wolnością jest umożliwienie zgromadzenia i zabezpieczenie jego pokojowego przebiegu. Ewentualne ryzyko kontrmanifestacji, nawet z użyciem przemocy lub przyłączenia się ekstremistów skłonnych do agresji, nienależących do organizacji odpowiedzialnej za przeprowadzenie zgromadzenia, nie może doprowadzić do odebrania tego prawa. Organy władzy również wtedy mają obowiązek umożliwić przeprowadzenie pokojowego zgromadzenia. Prezydent Lublina nie może zatem uzasadniać zakazu demonstracji tym, że mogłaby ona wywołać kontrakcję z użyciem przemocy ze strony przeciwników lub grup ekstremistycznych. Co ważne, ocena, czy odbycie zgromadzenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, musi odnosić się do osób organizujących i uczestniczących w zgromadzeniu, a nie do osób niechętnych zgromadzeniu.


Te argumenty Rzecznika, przedstawione w stanowisku przesłanym do sądu i przemawiające za uchyleniem decyzji Prezydenta Miasta Lublina, nie zostały jednak przez sąd uwzględnione. Sprawa trafiła do sądu II instancji. Jakie będzie rozstrzygnięcie tego sądu i czy I Marsz Równości w Lublinie odbędzie się w tę sobotę – tego nie wiem, pisząc ten tekst. Ale ta sprawa będzie stanowiła oczywiste tło jutrzejszego Forum Antydyskryminacyjnego.

A jest podczas Forum o czym rozmawiać, bo lista spraw niezałatwionych dla grup dyskryminowanych i wykluczanych jest długa. Kobiety, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, mniejszości narodowe, etniczne i religijne. Wszyscy i wszystkie na co dzień odczuwają niedoskonałości naszego systemu prawnego, uprzedzenia i stereotypy, a także obojętność części polityków i polityczek, i części społeczeństwa wobec ich problemów. Luka płacowa, brak gwarancji praw reprodukcyjnych, przemoc wobec kobiet, prawo do niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami, przedostatnie miejsce Polski w rankingu aktywnego starzenia się, mowa nienawiści wobec tzw. innych. Także mężczyźni są dyskryminowani – ze względu na płeć, bo nierzadko odmawiamy im prawa do bycia rodzicami w pełnym znaczeniu tego słowa. W końcu prawa osób LGBTQI, prawa do, najkrócej mówiąc, bycia sobą i do szczęścia.
To tylko przykłady pokazujące, jak bardzo, jak często, jak wiele osób państwo lekceważy i pozostawia w tyle. Zamiast solidarności, równości i inkluzywności mamy podziały i wykluczenie.

Porozmawiajmy o tym, jak to zmienić!

Do zobaczenia jutro na Forum Antydyskryminacyjnym w Lublinie!

dr Sylwia Spurek, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...